dr hab. Monika Banaś
Jagiellonian University
Faculty of International and Political Studies
Institute of Intercultural Studies
Cracow, PolandBooks:


​Swedish Integration Policy Towards Immigrants, Krakow 2010, published in Polish

Ethnicity for sale. Swedish-American ethnic business in the United States of America/Minnesota, Krakow 2004, published in Polish

Book editor:

Kobiety w polityce. Sfera publiczna [Women in Politics. The Public Sphere] Cracow 2020, published in Polish

Kobiety w polityce [Women i Politics], Cracow 2017, published in Polish

Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej [Theoretical and Practical Problems of Political Culture], Cracow 2013, published in Polish

Contemporary Transformations: Culture, Politics, Economy, Cracow 2012, in English

Book co-editor:

Symbols of Contemporary Culture, Cracow 2015, published in English

Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics. A Multidisciplinary Perspective, Cracow 2013

​​Cultural Emanations of the Body [Kulturowe emanacje ciała], Krakow 2011, published in Polish

Social- and Cultural Challenges of Contemporaneity [Społeczne i kulturowe wyzwania współczesności], Krakow 2010, published in Polish

Dialog between Cultures and Civilizations [Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji], Krakow 2010, published in Polish

Nation, Culture and State in the Process of Globalisation [Naród, kultura i państwo w procesach globalizacji], Krakow 2005, published in Polish

Selected articles:

Swedish Migrant Integration Policy After 2015. A Revised Approach in the Shadow of the Migration Crisis [in:] Fuori Luogo Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia, Vol.9/1/2021, pp.69 - 85. DOI: 10.6093/2723-9608/7916.

Culture, Migration-Integration, and Political Discourse [in:] Experience of Otherness. Political Identity and its Reflection in Culture, Literature, Translation and Humanities, eds. Jana Javorčíková, Eva Höhn, Bratislava, UMB, printed by Z-F LINGUA 2018, pp. 18 – 32.

Nature – based education in the integration of immigrants. The case of Sweden, INTED 2019, Valencia, 11-13 March 2019, pp. 2034 – 2042.

Unaccompanied minors and youth of refugee background in the context of Swedish school reforms of 2018. Inclusive education for migrants’ integration, INTED 2020, Valencia, pp. 0638 – 0644.

“In the Name of Odin I Pronounce You Husband and Wife”. Neo – Pagan Movements as a Sign of Reshaping the Social and Cultural Order in the Contemporary Nordic Countries [in:] Walking the Old Ways in the New World. Contemporary Paganism as Lived Religion, eds. A. Anczyk, J. Malita - Król, Krakow 2017, pp. 45 - 65.

Baltic States' Security from the Nordic Perspective [in:] Transformacja, Integracja i Kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, ed. B. Jóźwik, T. Stępniewski, Lublin 2016, pp. 201 - 217.

Culture, Politics, Political Culture – Interconnections and Bridges [in:] Foreign Languages and Cultures
in Theory and Practice, eds. E. Höhn, P. Poliak, Banska Bystrica 2016, pp. 65 - 84.

Symbol and Symbolic Type in Politics: Culture, Discourse, Agency (Symbol i typ symboliczny: Kultura, Dyskurs, Działanie) [in:] Political Culture as Subject of Research (Kultura polityczna jako przedmiot badań), ed. A. Sarnacki, Cracow 2016, pp. 97 - 115.

Symbolic Types – Journalism and Politics [in:] Symbols of Contemporary Culture, Cracow 2015, pp. 71 – 84.

Deglobalization. In Search for Symmetry (Deglobalizacja. W poszukiwaniu symetrii) [in:] Kultura - -Historia - Globalizacja, ed. A. Nobis, P. Badyna, Vol. 18, Wrocław 2015, pp. 21 - 32.

Migration in The Nordic Political Discourse. Toward a Revised Approach [in:] Roczniki Nauk Społecznych, Lublin, Vol.6(42), nr.3/2014, pp. 31 - 48.

Anti-immigrant sentiments, actions, and policies in Europe: the case of Scandinavian countries : Denmark, Sweden and Finland [in:] Anti-immigrant sentiments, actions, and policies : the North American region and the European Union = Sentimientos, acciones y políticas antiinmigrantes : América del Norte y la Unión Europea, ed. Mónica Verea, Mexico : Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) Mexico 2012, pp. 405 - 425.

Multicultural Scandinavia (Polish title: Fenomen wielokulturowej Skandynawii) [in:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, pp. 93 - 100.

Swedish economy in the process of globalisation (Gospodarka szwedzka a procesy globalizacyjne) [in:] Krakowskie Studia Międzynarodowe”, lipiec 2005, wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Swedish family policy concidering contemporary challenges (Szwedzka polityka prorodzinna wobec wyzwań współczesności) [in:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, lipiec 2005, wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Culture of policy making in Scandinavia (Kultura polityczna w krajach skandynawskich) [w:] „Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 169 – 175

Concepts of Immigrant Assimilation at the Turn of XX and XXI Centuries (Koncepcje Procesów asymilacji a struktura etniczna społeczeństwa amerykańskiego przełomu XX i XXI wieku)  [in:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 1/2004, Wydawnictwo KSW, Kraków 2004, s. 161 - 174

Swedish reemigration from the United States at the turn of the XIX and XX centuries (Szwedzka reemigracja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przełomu wieków XIX i XX) [in:] „Państwo i Społeczeństwo” („State and Society”), rocznik Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2002

Report about Gypsies in Sweden (Raport o szwedzkich Romach) [in:] „Dialog Pheniben. Pismo Stowarzyszenia Romów w Polsce”, 1/2001

Swedish Companies in South America in XIX century. Forms of business  (Szwedzkie przedsiębiorstwa w Ameryce Łacińskiej: sposób podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na przełomie wieków XIX i XX) [in:] „Zbiorowości etniczne w Ameryce Łacińskiej: odrębność czy asymilacja” („Ethnic Groups In Latin America – assimilation or autonomy?”),  CESLA – wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s.112 -121

Swedish Emigration to the United States: reconstruction of main tendencies and proposal of typology (Proces emigracji szwedzkiej do Stanów Zjednoczonych: próba typologii i rekonstrukcji ogólnych tendencji) [in:] „Przegląd Polonijny” („Polish Overwiev”), nr 2/2000

Case stusies of Swedish Emigration to Brasil (Losy wychodźstwa szwedzkiego w Brazylii) [in:] „Tożsamość oraz percepcja Polski i polskości w środowiskach Polonii latynoamerykańskiej” („Identity and Perception of Polish Identity In South America”), CESLA – wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000

Swedish Emigration to South America (Emigracja szwedzka do Ameryki Południowej) [in:] „Ameryka Łacińska” („Latin America Studies”) nr 3-4/99, CESLA – wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999